«Ὅσοι ἀπομείναμε πιστοὶ στὴν παράδοση, ὅσοι δὲν ἀρνηθήκαμε τὸ γάλα ποὺ βυζάξαμε, ἀγωνιζόμαστε, ἄλλος ἐδῶ, ἄλλος ἐκεῖ, καταπάνω στὴν ψευτιά. Καταπάνω σ᾿ αὐτοὺς ποὺ θέλουνε την Ἑλλάδα ἕνα κουφάρι χωρὶς ψυχή, ἕνα λουλούδι χωρὶς μυρουδιά.» Φώτης Κόντογλου - Παράδοση

Τετάρτη 9 Ιουνίου 2010

Προσφυγὴ εἰς τὸ Σ.τ.Ε. διὰ τὴν ἐπαναφορὰν τῆς λέξεως "Ἐθνικῆς" εἰς τὸ Ὑπουργείον Παιδείας

πηγή: Ορθόδοξος Τύπος, 4/6/2010
Προσφυγὴ εἰς τὸ Σ.τ.Ε. διὰ τὴν ἐπαναφορὰν τῆς λέξεως "Ἐθνικῆς" εἰς τὸ Ὑπουργείον Παιδείας
Ὁ δικηγόρος κ. Φώτιος Κανελλόπουλος, κάτοικος Ἀθηνῶν μὲ προσφυγήν του εἰς τὸ Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας ζητεῖ τὴν ἀκύρωσιν τῆς ἀποφάσεως τοῦ Πρωθ. κ. Γ. Παπανδρέου, διὰ τῆς ὁποίας ἀπεβλήθη ἀπὸ τὸν τίτλον τοῦ ὑπουργείου Παιδείας ἡ λέξις «Ἐθνικῆς». 
Ὁ κ. Κανελλόπουλος ὑποστηρίζει ὅτι ἡ ἀποβολὴ εἶναι ἀντισυνταγματική, διότι ἀντίκειται εἰς τὴν παράγραφον δύο, τοῦ ἄρθρου 16 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος, ἡ ὁποία ἀναφέρει ρητῶς τὰ ἑξῆς: «Ἡ παιδεία ἀποτελεῖ βασικὴ ἀποστολὴ τοῦ Κράτους καὶ ἔχει σκοπὸ τὴν ἠθικὴ πνευματική, ἐπαγγελματικὴ καὶ φυσικὴ ἀγωγὴ τῶν Ἑλλήνων, τὴν ἀνάπτυξη τῆς Ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνείδησης καὶ τὴ διάπλασή τους σὲ ἐλεύθερους καὶ ὑπεύθυνους πολίτες»........
Ἀκολούθως τονίζει ὅτι ὁ Πρωθυπουργὸς παρεβίασε τὸ ἰσχύον Σύνταγμα τῆς Χώρας, μὲ τὴν ἀπόφασίν του νὰ ἀποβάλη τὸν τίτλον «Ἐθνικῆς Παιδείας» ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖον Παιδείας, ἐπισημαίνων ταυτοχρόνως ὅτι ἡ Παιδεία εἶναι ταυτόσημος μὲ τὸ Ἑλληνικὸν Ἔθνος «καὶ Ἔθνος χωρὶς παιδεία δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου