«Ὅσοι ἀπομείναμε πιστοὶ στὴν παράδοση, ὅσοι δὲν ἀρνηθήκαμε τὸ γάλα ποὺ βυζάξαμε, ἀγωνιζόμαστε, ἄλλος ἐδῶ, ἄλλος ἐκεῖ, καταπάνω στὴν ψευτιά. Καταπάνω σ᾿ αὐτοὺς ποὺ θέλουνε την Ἑλλάδα ἕνα κουφάρι χωρὶς ψυχή, ἕνα λουλούδι χωρὶς μυρουδιά.» Φώτης Κόντογλου - Παράδοση

Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010

Η οικονομική κρίση και τα μελλούμενα . Μοναχού Προδρόμου Αγιορείτου

Ἡ Πατρίδα μας στὶς ἡμέρες μᾶς βρίσκεται στὸ κέντρο τῆς δίνης διεθνῶν ἐξελίξεων, ποὺ προσπαθοῦν νὰ ἐκμεταλλευτοῦν ἀδύνατα σημεῖα τῶν χωρῶν τῆς Εὐρωζώνης καὶ νὰ κερδίσουν.
Στὸ κέντρο αὐτοῦ τοῦ κυκλώνα βρίσκεται σήμερα ἡ καταχρεωμένη Χώρα μας, ποὺ μετὰ τὴν ἔνταξή της στὸ Εὐρὼ σπαταλοῦσε χρήματα δανειζομένη, ζώντας τὸ ὄνειρο τῆς Εὐρώπης μὲ Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες καὶ μεγάλα ἔργα. 
Αὐτὴ τὴν στιγμὴ ὅλοι οἱ Ἕλληνες, σύμφωνα μὲ τὶς ἀναλύσεις, ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου, ἔχουν χρέος περίπου 30.000 εὐρώ!
Τὸ φαινόμενο αὐτὸ δὲν εἶναι μόνο Ἑλληνικὸ ἀλλὰ παγκόσμιο. Οἱ Τράπεζες κατάφεραν νὰ δανείσουν
σχεδὸν σὲ ὅλα τὰ κράτη μὲ κεφάλαια, ποὺ οὐσιαστικὰ δὲν εἶχαν στὰ ἀποθεματικά τους, λόγω τῆς καταργήσεως τοῦ ἀντικρύσματος τῶν νομισμάτων σὲ χρυσὸ ἐπὶ Κένεντυ, πλουτίζοντας ἀπὸ τόκους ἀνύπαρκτων κεφαλαίων. Ἡ δύναμη αὐτὴ τοῦ πλούτου προκάλεσε τὴν ἀλαζονεία τῆς ἐξουσίας μὲ ἀπώτερο στόχο τὴν πλήρη ὑποταγὴ τῶν χρεωμένων χωρῶν ὑπὸ μία κεντρικὴ σέκτα μὲ τὴν ὑποβάθμιση τῶν ἐκλεγμένων κυβερνήσεων, ποὺ ἀναγκαστικὰ πλέον κλίνουν γόνυ ἐνώπιον τῶν ἀδυσώπητων ἐπιταγῶν των.
Σήμερα στὴν Χώρα μας βλέπουμε τὸ «φαινόμενο», ἂς τὸ ποῦμε καλύτερα, τὸ σχέδιο τῶν ἐλιτιστῶν, νὰ
ξετυλίγεται φανερά.
Οἱ δανειστὲςμᾶς ἐπιβάλλουν τὰ προγράμματά των καὶ τοὺς σχεδιασμούς των (μετανάστες, χωρικὰ ὕδατα, πολιτικὸ γάμο, ἐκτρώσεις, ἄθρησκη κοινωνία, ἀνηθικότητα, ναρκωτικά, ὁμοφυλοφιλία, τζαμὶ γιὰ μουσουλμάνους!, κ.λπ.).
Ἡ Χώρα μας καταβροχθίζεται ἀπὸ μία δύναμη, ποὺ ἀχόρταγα ζητεῖ νὰ καταπιεῖ τὰ πάντα. Δανείζοντάς μας, ἐπιβάλλουν τὴν ἰσοπέδωση τῆς Ἑλλάδος, καὶ τῶν ἀξιῶν της, μὲ ἰσοπέδωση τοῦ ἑλληνορθόδοξου συντάγματός μας καὶ τὴν καθιέρωση μιᾶς ἀπρόσωπης κοινωνίας, ἀντίγραφο τῆς ἀπρόσωπης κενῆς ζωῆς των.
Τὸ σχέδιο αὐτὸ φαίνεται ὅτι τείνει νὰ ἐπεκταθεῖ σὲ ὅλη τὴν δυτικὴ κοινωνία. Ἡ μικρή μας Χώρα ἀνυπότακτη, χωρὶς προγράμματα καὶ κανόνες, Ἑλλὰς γάρ, βρίσκεται σὲ μία πρωτοφανῆ κατάσταση
οἰκονομικοῦ πειραματισμοῦ.
Οἱ ἐλεγκτὲς τοῦ νομισματικοῦ ταμείου δηλώνουν ὅτι ἔχουν ἐξετάσει πάνω ἀπὸ 30 Χῶρες, ἀλλὰ ἡ Ἑλληνικὴ ἀκαταστασία εἶναι ἀπερίγραπτη. Οἱ Χῶρες ἀδυνατοῦν νὰ ἀνταπεξέλθουν μόνες τους.
«…Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἐμεῖς, οἱ Ἕλληνες, ἔχουμε τὰ δικά μας προβλήματα, τὰ ὁποῖα καὶ ἀντιμετωπίζουμε.
Ἂς εἶναι λοιπὸν αὐτὸ ἕνα ἰσχυρὸ μήνυμα γιὰ τὴν εὐρύτερη ἐπείγουσα κατάσταση, ποὺ ἀντιμετωπίζουμε. Χρειαζόμαστε παγκόσμια διακυβέρνηση, παγκόσμια οἰκονομικὴ διακυβέρνηση καὶ τὴν χρειαζόμαστε γρήγορα…». Ἀπὸ τὴν ὁμιλία τοῦ Πρωθυπουργοῦ Γιώργου Ἀ. Παπανδρέου στὸ Συνέδριο τοῦ Economist μὲ θέμα: «Meeting the challenges through leadership strategy» (28 Ἀπριλίου 2010) (πηγή: ἱστοσελίδα Κυβερνήσεως www.primeminister.gr/2010/04/29/1688).

Πλέον δὲν κρύβονται, ὁμιλοῦν περὶ παγκοσμίου κυβερνήσεως.
Ἕνας ἀπὸ τοὺς σκοπούς των; Ἡ ἀλλαγὴ τῶν συνόρων. Ἄνθρωποι μέλη τῶν Ρόταρυ μᾶς πληροφοροῦν γιὰ τὰ σχέδια συρρίκνωσης τῆς Ἑλλάδος. Ἰσχυρίζονται ὅτι γιὰ τοὺς Ἕλληνες εἶναι ἀρκετὴ ἡ Χώρα μέχρι τὰ Τέμπη. Σχεδιάζεται ἡ Μακεδονία μὲ πρωτεύουσα τὴν Θεσσαλονίκη, ἡ ὁποία θὰ ἐπεκτείνεται ἀπὸ τὴν ἀνατολικὴ Θράκη μὲ τμήματα τῆς Βουλγαρίας, Σκοπίων, Βόρειας Ἠπείρου μέχρι τὴν Λάρισα. Οἱ μελλοντικοὶ σχεδιασμοὶ τοῦ ΝΑΤΟ γιὰ τὴν περιοχὴ τὰ ἴδια περιλαμβάνουν, ὅπως μαθαίνουμε. Οἱ γείτονές μας, ποὺ τὰ γνωρίζουν ὅλα αὐτά, καρναβαλίζουν σὰν Μεγαλέξανδροι μπὰς καὶ ἁρπάξουν κάτι.
Τὰ ὄνειρά των στηρίζονται πάνω σὲ σενάρια, ποὺ εἶναι σχεδιασμένα ἀλλαχόθεν.
Αὐτὸ ποὺ σταματοῦσε μέχρι σήμερα τὰ γεγονότα ἦταν οἱ ὁπλισμένοι σὰν ἀστακοὶ Ἕλληνες, μὲ τὴν Ἐκκλησία ὡς ἀφυπνιστικὴ καὶ ἑνωτικὴ δύναμη, ποὺ τοὺς ἐνεργοποιοῦσε.
Οἱ δύο αὐτοὶ λόγοι τείνουν νὰ ἐξαφανιστοῦν, διότι χρόνια τώρα μεθοδεύουν τὴν ἀποδυνάμωση τοῦ
στρατοῦ, τὴν ἐνίσχυση τῶν ἐχθρικῶν γειτόνων καὶ τὴν χλιαρότητα τῆς Ἐκκλησίας.

Τὰ τελευταῖα χρόνια γίνονται ὑποχωρήσεις σὲ ἐθνικὰ θέματα, μειώνονται οἱ ἐξοπλισμοὶ (βλέπε S300,
Leopard, ὑποβρύχια), διαλύεται ὁ στρατός, χτυπιοῦνται συστηματικὰ οἱ θεσμοὶ τῆς οἰκογένειας, τῆς ὀρθοδόξου πίστης, τῆς γλώσσας, ὑπνωτίζονται οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ἄνθρωποι μὲ τὸ χρῆμα καὶ τὴν κούφια ἀνθρώπινη δόξα, τονίζονται ἔντονα μερικὰ σκάνδαλα ρασοφόρων (Βατοπαίδι, Μητρόπολις Ἀττικῆς κ.λπ.), συκοφαντεῖται ἡ ἀστυνομία, ἡ παιδεία, ὁ στρατός, ἡ ὑγεία, ποὺ διακρατοῦν τὴν ἑνότητα τοῦ Ἔθνους μας.
Ἀποτέλεσμα, νὰ ἐξαφανιστεῖ κάθε ἀντίσταση. Γιὰ τὴν νέα γενιὰ ἑτοιμάσαμε ἄσχημο μέλλον. Ἀνεργία, χρέος, ἀνύπαρκτη παιδεία καὶ περίθαλψη, πελατειακὸ Κράτος σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς του. Τοὺς ἑτοιμάσαμε μιὰ ζωὴ ἀνελεύθερη παρακολουθούμενη ἀπὸ ἕνα ἐκπληκτικὸ δίκτυο πληροφοριῶν ἐκ τῆς ὑποθετικῆς τρομοκρατίας. Ἀπʼ τὴν ἄλλη οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ἄνθρωποι στὴν πλειονότητα, ἀσχολούμενοι κυρίως μὲ τὶς βιοτικὲς μέριμνες καὶ τὰ καθημερινά, σταμάτησαν νὰ ὑψώνουν ἀνάστημα στὰ κακῶς κείμενα κατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ Βαπτιστοῦ, τοῦ Πατροκοσμᾶ, τοῦ π. Αὐγουστίνου, τοῦ σημερινοῦ Δεσπότου Πειραιῶς  κ.λπ..
Ἡ Ἐκκλησία ἔχει μεγάλη δύναμη, τὸ ξέρουν οἱ κοσμοκράτορες, ποὺ μὲ κάθε μέσο θέλουν νὰ τὴν φιμώσουν. Εὐτυχῶς ὁ Θεὸς μᾶς ἔδωσε μεγάλη παρηγοριὰ τὰ ἐξαιρετικὰ μοναστήρια διάσπαρτα σὲ ὅλη τὴν Χώρα, ποὺ καθοδηγοῦν καὶ στηρίζουν τὸν εὐλογημένο λαό μας.
Πρὶν μερικὲς ἡμέρες ἐν μέσω τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως ἐπισημάνθηκε ἀπὸ τὸν κ. Πρωθυπουργὸ στὴν Βουλή: «ἔχουμε ἀπολέσει μέρος τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας μας». Διότι πλέον ἡ οἰκονομικὴ πολιτικὴ τῆς Ἑλλάδας, καὶ ὄχι μόνον αὐτή, ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὶς Βρυξέλλες, τὶς διεθνεῖς ἀγορές, τὸ ΔΝΤ καὶ κάθε «ἐπενδυτικὸ» κεφάλαιο. Ὁ ἐξωτερικὸς δανεισμὸς καταλήγει νὰ ἀποτελεῖ πράξη παραχώρησης μέρους ἐθνικῆς κυριαρχίας. Οἱ ἐπίτροποι τῆς Ε.Ε. καὶ τοῦ Δ.Ν.Τ. ἐγκαταστάθηκαν στὰ ὑπουργεῖα γιὰ νὰ κατευθύνουν τὴν Χώρα ὑπὸ τὴν ἀπειλὴ πτώχευσης παραγκωνίζοντας οὐσιαστικὰ τὶς ἐκλεγμένες Κυβερνήσεις, οἱ ὁποῖες μᾶς καταχρέωσαν χωρὶς νὰ τὸ πάρουμε εἴδηση.
Κατά τον Καβάφη:
«Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ
μεγάλα κ’ υψηλά τριγύρω μου έκτισαν τείχη.
Και κάθομαι και απελπίζομαι τώρα εδώ.
Άλλο δεν σκέπτομαι: τον νουν μου τρώγει αυτή η τύχη•
διότι πράγματα πολλά έξω να κάμω είχον.
A όταν έκτιζαν τα τείχη πώς να μην προσέξω.
Aλλά δεν άκουσα ποτέ κρότον κτιστών ή ήχον.
Aνεπαισθήτως μ’ έκλεισαν από τον κόσμον έξω.
»


Σὲ ποιοὺς ἀνθρώπους ἀναθέσαμε νὰ χειριστοῦν τὴν περιουσία τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, ποὺ ἀποκτήθηκε μὲ αἷμα; Τὸ πρόσωπο ποὺ κατέχει τὴν καίρια θέση τῆς οἰκονομίας σήμερα, αὐτῆς τοῦ Ὀργανισμοῦ Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), εἶναι ὁ Πέτρος Χριστοδουλάκης ὁ τέταρτος πιὸ ἀκριβοπληρωμένος manager τῆς Ἐθνικῆς Τράπεζας, ποὺ σὲ δημοσίευμα τῆς «Monde», ἀναφερόταν ὡς ὁ μεσάζων τῆς Goldman Sachs στὴν Εὐρώπη. Ὁ ἴδιος, ἀστειευόμενος λέει στὸν στενό του κύκλο ὅτι, ἂν ἤθελαν νὰ τὸν χαρακτηρίσουν, μᾶλλον θὰ ἔπρεπε νὰ τὸν ἀποκαλέσουν τζέϊ-πι-μοργκανικὸ (ἀπὸ τὴν JP Morgan).
Διότι ὑπῆρξε στέλεχος τῆς JP Morgan γιὰ μία ἑπταετία στὸ Λονδίνο (1991–98) ἐνῶ γιὰ τὴν Goldman Sachs ἐργάστηκε γιὰ πολὺ λίγο τὸ 1988–89. (Καθημερινὴ)
Αὐτὸς λοιπὸν ὁ ἄνθρωπος διαχειρίζεται τὸ Δημόσιο χρέος τῆς Χώρας μας. Σὲ αὐτὴ τὴν κατάσταση φτάσαμε, καὶ ὄχι μόνον ἐμεῖς, ἀλλὰ καὶ ὅλες σχεδὸν οἱ δημοκρατικὲς χῶρες, ποὺ ἄφησαν τὸ διεθνὲς τραπεζικὸ κεφάλαιο νὰ ροκανίσει τὸν κεντρικὸ κορμὸ τῆς οἰκονομίας των.
Οἱ ἄνθρωποι τῶν τοκογλύφων διαχειρίζονται τὴν οἰκονομία πρὸς τὸ συμφέρον τῆς Πατρίδος μας;
Φυσικὰ ὄχι, ἀλλὰ μὲ γνώμονα τὸ κέρδος τῶν πατρόνων τους.
Ὅπως λέγει ὁ κ. Σπ. Μαρκέτος ἐπ. Καθ. Παν. Θεσσαλονίκης συμφέρον τῆς Χώρας καὶ τῶν πολιτῶν εἶναι ἡ στάση πληρωμῶν (πτώχευση) καὶ ὄχι ἡ συνέχιση δανεισμοῦ, ποὺ μεταγγίζει κεφάλαια τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως στὰ Ἀγγλοσαξο νικὰ funds μέσω τῆς Χώρας μας μὲ ποινὲς ἐπιτοκίου, ποὺ θὰ πληρώσουν στὸ 10ετές μέλλον τὰ παιδιά μας. «...Κάν᾽ το ὅπως ὁ Βενιζέλος. Ἡ ἱστορία μᾶς δίνει ἕνα διδακτικὸ παράδειγμα. Τὸ 1932, μὲ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ πολὺ πιὸ ἀμόρφωτο καὶ ἀνοργάνωτο —καὶ λιγότερο ἀπαιτητικὸ ἀπὸ σήμερα— ὁ χαρισματικὸς πρωθυπουργὸς Ἐλευ θέριος Βενιζέλος, ποὺ εἶχε πρόσφατα ἐπανεκλεγεῖ σαρώνοντας τοὺς ἀντιπάλους του, ἐξανέμισε τὴ δημοτικότητά του ἀφαιμάσσοντας τὴν οἰκονομία στὴ λεγόμενη Μάχη τῆς Δραχμῆς.
Ὅταν τελικὰ κήρυξε στάση πληρωμῶν, ἔπειτα ἀπὸ μερικοὺς μῆνες ἀντίστασης δηλαδή, ἦταν πιὰ ἀργά.
Τὸ κόμμα του εἶχε διαλυθεῖ, ἡ δημοκρατία ἐκτροχιαστεῖ, μὲ τελικοὺς ὠφελημένους τοὺς Γλύξμπουργκ καὶ τὸν Μεταξά. Ἡ εἰρωνεία εἶναι ὅτι στὴ συνέχεια σταθεροποιήθηκαν οἱ ἀκροδεξιὲς κυβερνήσεις, ἀκρι βῶς ἐπειδὴ ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία, διαψεύδοντας τοὺς τότε γκουροὺ τῶν ἀγορῶν, σημείωσε πρωτοφανεῖς ρυθμοὺς ἀνόδου. Ἡ πτώχευση ξαναζωντάνεψε τὴν ἀγορά, μεταφέροντας πόρους ἀπὸ τὰ θησαυροφυλάκια τῶν τραπεζῶν στὴν πραγματικὴ οἰκονομία, ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ στὸ ἐσωτερικό....»

(ὅλο το κείμενο: τοῦ καθηγ: (www.agioros. com/forum/viewtopic.php?id=1823 )
αναδημοσίευση από Ορθόδοξο Τύπο 18 Ιουνίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου