«Ὅσοι ἀπομείναμε πιστοὶ στὴν παράδοση, ὅσοι δὲν ἀρνηθήκαμε τὸ γάλα ποὺ βυζάξαμε, ἀγωνιζόμαστε, ἄλλος ἐδῶ, ἄλλος ἐκεῖ, καταπάνω στὴν ψευτιά. Καταπάνω σ᾿ αὐτοὺς ποὺ θέλουνε την Ἑλλάδα ἕνα κουφάρι χωρὶς ψυχή, ἕνα λουλούδι χωρὶς μυρουδιά.» Φώτης Κόντογλου - Παράδοση

Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2010

Επιστροφή 350 εκ. ευρώ ζητεί από την Ελλάδα η ΕΕ

Από το 1999 και μετά ζητούν από την Ελλάδα συνολικά να επιστρέψουμε το ποσό - ρεκόρ των 1,78 δισ. ευρώ! Να επιστρέψει κονδύλια, ύψους 350 εκατ. ευρώ, περίπου, που έλαβε από αγροτικές επιδοτήσεις, ζήτησε από την Ελλάδα η Κομισιόν, λέγοντας ότι η χώρα παραβίασε τους κοινοτικούς κανονισμούς.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Ελλάδα δεν εφάρμοσε σωστά το σύστημα κατανομής των επιδοτήσεων που δόθηκαν στους αγρότες το 2006, ενώ ανεπαρκές κρίθηκε και το σύστημα ελέγχου των πληρωμών.
Μετά την απόφαση της Κομισιόν, το συνολικό ποσό των αγροτικών επιδοτήσεων που καλείται να επιστρέψει η Ελλάδα από το 1999 και μετά ανέρχεται στα 1,78 δισ. ευρώ, το υψηλότερο που έχει ποτέ ζητηθεί από χώρα-μέλος.
«Εργαζόμαστε σκληρά για να επιτύχουμε τον καλύτερο δυνατό έλεγχο των αγροτικών δαπανών, προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι τα χρήματα των φορολογουμένων δεν κατασπαταλώνται», είπε ο
επίτροπος της ΕΕ για Αγροτικά Θέματα.
Η Ρουμανία θα πρέπει να επιστρέψει 41,7 εκατ. ευρώ, εξαιτίας παρόμοιων προβλημάτων στην κατανομή και τον έλεγχο των επιδοτήσεων, ενώ η Πορτογαλία θα πρέπει να επιστρέψει περίπου 40 εκατ. ευρώ, είπε η Κομισιόν.
Συνολικά, 19 χώρες της ΕΕ καλούνται να επιστρέψουν κοινοτικά κονδύλια, ύψους 580 εκατ. ευρώ, περίπου.
Όλα τα χρήματα που θα επιστραφούν από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα ενισχύσουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης.
ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ:
Με βάση την τελευταία αυτή απόφαση θα ανακτηθούν χρήματα από τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Δανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιταλία, την Ιρλανδία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία, την Ισπανία, τη Σουηδία, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Οι σημαντικότερες επιμέρους διορθώσεις είναι οι εξής:
210,9 εκατ. ευρώ θα ανακτηθούν από την Ελλάδα για ανεπάρκειες του ΣΑΑ-ΣΓΠ και ελλείψεις στους επιτόπιους ελέγχους για το έτος 2006 όσον αφορά τις δαπάνες στρεμματικών ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης βάσει της έκτασης•
54,7 εκατ. ευρώ θα ανακτηθούν από την Ελλάδα όσον αφορά τις σταφίδες για μειώσεις στην ελάχιστη απόδοση, ειδίκευση των αμπελοτεμαχίων, αναποτελεσματικότητα του αμπελοοινικού μητρώου και ατέλειες σχετικά με τη διαχείριση του καθεστώτος και τον έλεγχο για τα οικονομικά έτη 2003-2007•
50,16 εκατ. ευρώ θα ανακτηθούν από την Ελλάδα λόγω μη μείωσης ενισχύσεων για μη εκπλήρωση των κτηνοτροφικών απαιτήσεων όσον αφορά την τήρηση μητρώων προβατοειδών, ανεπαρκειών στους επιτόπιους και διοικητικούς ελέγχους και απουσίας συγκεκριμένων κριτηρίων κινδύνου για τους ελέγχους σχετικά με τις συμπληρωματικές πριμοδοτήσεις στις μειονεκτικές περιοχές•
41,7 εκατ. ευρώ θα ανακτηθούν από τη Ρουμανία για ανεπάρκειες του ΣΑΑ-ΣΓΠ, των διοικητικών ελέγχων και της επιβολής κυρώσεων•
40,69 εκατ. ευρώ θα ανακτηθούν από την Πορτογαλία για ανεπάρκειες του ΣΑΑ-ΣΓΠ, ελλείψεις στην ανάλυση κινδύνου για τους σκοπούς του ελέγχου, ανεπαρκή ποσότητα και ποιότητα των επιτόπιων ελέγχων, λανθασμένη επιβολή κυρώσεων, ελλιπείς κατευθυντήριες γραμμές και ελλείψεις στους διοικητικούς ελέγχους για τις δαπάνες στρεμματικών ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης βάσει της έκτασης•
28,94 εκατ. ευρώ θα ανακτηθούν από τις Κάτω Χώρες λόγω μη διενέργειας βασικού ελέγχου όσον αφορά την καταβολή ελάχιστης τιμής στους παραγωγούς για τα οικονομικά έτη 2003 έως 2008•
20,2 εκατ. ευρώ θα ανακτηθούν από τη Βουλγαρία για ανεπάρκειες του ΣΑΑ-ΣΓΠ και ελλείψεις στους επιτόπιους ελέγχους για το έτος 2006 όσον αφορά τις δαπάνες στρεμματικών ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης βάσει της έκτασης•
19,76 εκατ. ευρώ θα ανακτηθούν από την Ελλάδα για τις παραδόσεις καπνού μετά τις προθεσμίες που προβλέπονται από τις κανονιστικές ρυθμίσεις, εσφαλμένη έγκριση των πρώτων μεταποιητών και μεταβίβαση συμβάσεων καλλιέργειας.
Ειδικά για την Ελλάδα,  τα ποσά αναλυτικά έχουν ως εξής:
Οπωροκηπευτικά: προτάθηκαν διορθώσεις όσον αφορά τις σταφίδες λόγω μειώσεων στην ελάχιστη απόδοση, ειδίκευσης των αμπελοτεμαχίων, αναποτελεσματικότητας του αμπελοοινικού μητρώου και αδυναμιών σχετικά με τη διαχείριση του καθεστώτος και τον έλεγχο για τα οικονομικά έτη 2003-2007 : Ποσό 54,702 εκατ. ευρώ
Καπνός: παραδόσεις καπνού μετά τις προθεσμίες που προβλέπονται από τις κανονιστικές ρυθμίσεις, εσφαλμένη έγκριση των πρώτων μεταποιητών και μεταβίβαση συμβάσεων καλλιέργειας μεταξύ πρώτων μεταποιητών για το οικονομικό έτος 2006 : Ποσό 19,761 εκατ. ευρώ
Posei: ελλιπείς έλεγχοι όσον αφορά τα ειδικά μέτρα για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους για τα οικονομικά έτη 1999-2001 (συνέχιση προηγούμενης διαδικασίας εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση που ακυρώθηκε από το Δικαστήριο με χαμηλότερη κατ' αποκοπή διόρθωση): Ποσό 3,97 εκατ. ευρώ
Πριμοδοτήσεις ζώων : μη μείωση ενισχύσεων λόγω μη εκπλήρωσης των κτηνοτροφικών απαιτήσεων όσον αφορά την τήρηση μητρώων προβατοειδών, ελλείψεις στους επιτόπιους και διοικητικούς ελέγχους, απουσία συγκεκριμένων κριτηρίων κινδύνου για τους ελέγχους σχετικά με τις συμπληρωματικές πριμοδοτήσεις στις μειονεκτικές περιοχές για τα οικονομικά έτη 2004 έως 2006: Ποσό 50,166 εκατ. ευρώ
Στρεμματικές ενισχύσεις : ανεπάρκειες του ΣΑΑ-ΣΓΠ και ελλείψεις στους επιτόπιους ελέγχους για το έτος 2006 όσον αφορά τις δαπάνες στρεμματικών ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης βάσει της έκτασης: 210,913 εκατ. ευρώ
Πολλαπλή συμμόρφωση : ανεπαρκής τεκμηρίωση και ελλείψεις στους ελέγχους που διενεργήθηκαν, ελλιπείς οδηγίες ελέγχου, μη επιβολή κυρώσεων λόγω μη συμμόρφωσης και μη διενέργεια ανάλυσης κινδύνου για το έτος 2005: Ποσό 4,168 εκατ. ευρώ
Δημοσιονομικός έλεγχος : εκπρόθεσμες πληρωμές, υπέρβαση των δημοσιονομικών ανωτάτων ορίων, κονδύλια αγροτικής ανάπτυξης και μη επιλέξιμες δαπάνες για το οικονομικό έτος 2007: Ποσό 3,778 εκατ. ευρώ
Δημοσιονομικός έλεγχος :προτείνεται διόρθωση για την υπέρβαση των δημοσιονομικών ανωτάτων ορίων το 2008: Ποσό 0,012 εκατ. ευρώ

Σημερινή 5/11

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου