«Ὅσοι ἀπομείναμε πιστοὶ στὴν παράδοση, ὅσοι δὲν ἀρνηθήκαμε τὸ γάλα ποὺ βυζάξαμε, ἀγωνιζόμαστε, ἄλλος ἐδῶ, ἄλλος ἐκεῖ, καταπάνω στὴν ψευτιά. Καταπάνω σ᾿ αὐτοὺς ποὺ θέλουνε την Ἑλλάδα ἕνα κουφάρι χωρὶς ψυχή, ἕνα λουλούδι χωρὶς μυρουδιά.» Φώτης Κόντογλου - Παράδοση

Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2010

Ερωτήματα προς τον π. Σαράντη Σαράντο και Απάντηση του σχετικά με την "Κάρτα τψχου Πολίτη"

Αναβάσεις:
Με αφορμή τις επιστολές του π. Σαράντη που έχουμε δημοσιεύσει και αφορούν την επερχόμενη Κάρτα Πολίτη  και την ηλεκτρονική φυλάκιση που αυτή θα φέρει σε επίπεδο υλικής επιβίωσης  και κοινωνικής και πνευματικής ασφυξίας  γινόμαστε μάρτυρες ανωνύμων σχολίων, κυρίως από ανθρώπους με διατεταγμένη υπηρεσία που προσπαθούν να αλλοιώσουν το νόημα της πνευματικής ενημερώσεως του π.Σαράντη, προσπαθώντας να φιμώσουν τις φωνές εκείνες που ενημερώνουν λέγοντας π.χ «δεν περιέχεται ο 666 πουθενά, και καλά θα κάνει ο π.Σαράντης και οποιοσδήποτε άλλος να μην ασχολείται», τους ανακοινώνουμε ότι μπορούν επωνύμως και όχι σκιωδώς να στείλουν επιστολή είτε στον Ορθόδοξο Τύπο,  είτε στον  Όρθρο  καταθέτωντας τις απόψεις τους όπου και θα απαντηθούν.
Ακριβώς ένα σχετικό παράδειγμα ερωτήσεων-απαντήσεων παρουσιάζουμε σήμερα από τον Ορθόδοξο Τύπο (10και17/9/2010) και το ιστολόγιο Θρησκευτικά


Ἐρώτηματα διὰ τὸν π. Σαράντη Σαράντον


Πρὸς τὸν Ἀρχιμανδρίτην π. Σαράντη Σαράντο, Ἐφημέριο Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου
Πάτερ Σαράντη τὴν εὐχὴ σας,
Ἀπασχολήσατε μὲ λίαν ἐκτενῆ γραπτὴ ἀναφορά σας καὶ πάλιν τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον καὶ τὸν «Ὀρθόδοξον Τύπον» – ὁ ὁποῖος, διὰ νὰ τὴν δημοσιεύση χρειάστηκε μιάμιση σχεδὸν σελίδα του– ἀλλὰ καὶ ἐμᾶς τοὺς ἀναγνῶστες του, διὰ νὰ διαβάσουμε «ἐν πολλοῖς», ὀλίγα μὲ οὐσιαστικὸν πνευματικὸν περιεχόμενον.
Καὶ θέλω νὰ μὴ ὑποπέσω καὶ ὁ ὑπογραφόμενος στὸ ἴδιο λάθος, ἀλλὰ νὰ γράψω «πολλὰ» δι᾽ ὀλίγων, διὰ νὰ τά… δημοσιεύση καὶ ὁ «Ὀρθόδοξος Τύπος», ὁ ὁποῖος, καμιὰ φορά, δὲν ἐξετάζει –προκειμένου νὰ δημοσιεύση κάποιο κείμενο– τί γράφει αὐτό, ἀλλά… ποιὸς τὸ γράφει, σᾶς ἐρωτῶ λοιπὸν εὐθέως:.....

Ἐὰν μὲ τὸ νὰ πάρουμε τὶς κάρτες, στὶς ὁποῖες ἀναφέρεσθε, χάνεται ἡ ψυχή μας, ὅπως θὰ χάνονταν ἡ

ψυχὴ τῶν Ἁγίων Μαρτύρων, ἐὰν θυσίαζαν στὰ εἴδωλα, (γιατὶ ἀναφέρετε καὶ αὐτὸ καὶ δημιουργεῖτε συγχύσεις), τότε διατὶ στὴν Ἀποκάλυψη γράφεται ὅτι θὰ ἀπωλεσθοῦν, ὅσο ἀφορᾶ στὸν ἀριθμὸ 666, μόνον ὅσοι θὰ δεχθοῦν τὰ χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου στὸ χέρι ἢ στὸ μέτωπο;
Ἐὰν δὲ πάλιν παίρνοντας τὶς κάρτες αὐτές, ποὺ ἀναφέρετε στὸν Μακαριώτατο, δὲν ἁμαρτάνομεν

«πρὸς θάνατον» ἢ καὶ καθόλου, δι᾽ αὐτὸ καὶ δὲν προειδοποιούμεθα ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή, τὸτε διατὶ δὲν λέγετε αὐτά, π. Σαράντη, στὰ παιδιά σας καὶ στὰ ἐγγόνια σας, διὰ νὰ τὰ καθησυχάσετε καὶ νὰ καθησυχάσετε καὶ τὸ ποίμνιό σας καὶ ὅλους ἐμᾶς, τοὺς ἀναγνῶστες τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»;
Ἐξ ἄλλου πατέρα Σαράντη, ἐὰν δὲ πρέπει νὰ χρησιμοποιοῦμε, ἀπὸ τώρα κάθε τι ποὺ περιέχει ἢ ἐμφανίζει τὰ 3 αὐτά, ὄντως σατανικὰ ἑξάρια, οὔτε καὶ τόν… «Ὀρθόδοξο Τύπο» πρέπει νά… πιάνουμε στὰ χέρια μας, οὔτε καὶ σεῖς νὰ τὸν χρησιμοποιῆτε, διὰ νὰ μὴ ἐμφανίζεται τὸ ὄνομά σας, μαζὶ μὲ τὰ 666, μάλιστα πονηρῶς καμουφλαρισμένα διὰ τῶν —www— τὰ ὁποῖα διὰ τοῦ διαδικτύου καὶ ὄχι μόνον κατέκλυσαν τὸν κόσμον, ὅπως γράφω εἰς ἐπιστολήν μου, τὴν ὁποίαν εἶχε τὴν καλοσύνη νὰ δημοσιεύση προσφάτως ὁ «Ὀρθόδοξος Τύπος» παρὰ τὶς ἐναντίον του ἐνίοτε ἐπικρίσεις μου.
Συνιστᾶτε λοιπὸν μαζὶ μὲ τὶς ἐν λόγῳ κάρτες, νὰ μὴ παίρνουμε καὶ τὴν μόνη ἐφημερίδα ποὺ μᾶς ἀπέμεινε, δηλ. τὸν «Ὀρθόδοξο Τύπο» διὰ ἔγκυρον ἐνημέρωσίν μας, ἐπειδὴ καὶ αὐτὸς τὰ χρησιμοποιεῖ;
Ἐπιτρέπεται ἡ Χριστιανοσύνη τῆς σήμερον, ἐνῶ ὑποτίθεται ὅτι βιώνει «τὴν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ» νὰ βασανίζεται ἀπὸ τὰ τυπολατρικά «Μὴ ἅψῃ μηδὲ γεύσῃ μηδὲ θίγῃς» —Μὴ πιάσης αὐτό, μὴ γευθεῖς ἐκεῖνο, μηδὲ ἐγγίσης τοῦτο— διὰ τὰ ὁποῖα καὶ ἐλέγχονταν ὑπὸ τοῦ Ἀποστόλου τότε οἱ Κολασσαεῖς; (Κολ. β–21).
Καὶ εἶναι ἐπίσης δυνατόν οἱ εὐσεβεῖς, ἀντὶ νὰ φωτίζουν τὸν κόσμον, νὰ δίδουν μὲ τὴν συμπεριφορά τους ἀφορμὲς διὰ νὰ προσδιορίζωνται ἀπὸ τὸν κάθε κ. Πάγκαλο, μειωτικῶς, ὡς «μία χούφτα παράξενων (δηλαδὴ ἀλλόκοτων) ἀνθρώπων»; Καὶ νὰ γελοιοποιοῦν μὲ ἄκαιρες ἐνέργειές των τὸν ἡρωϊκώτερον καὶ κρισιμώτερο ἀγῶνα των, τὸν ὁποῖον καλοῦνται νὰ δώσουν, ὅταν ὁ ἀντίχριστος πλέον καὶ ὄχι οἱ πρόδρομοί του, ζητήση νὰ ἐπιβάλη «χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν»;
Καὶ ἐάν, ὅπως ἀπερισκέπτως διατείνονται κάποιοι, εἶναι δυνατὸν τὸ «χάραγμα» νὰ ἐπιβληθῆ, πρὶν ἀπὸ τὴν ἔλευσι τῶν δύο μαρτύρων, οἱ ὁποῖοι ἀναφέρονται στὴν Ἀποκάλυψη, τότε ποῖος ὁ λόγος ἵνα, ὕστερον, «προφητεύσωσιν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα περιβεβλημένοι σάκκους» ἐφ ὅσον θὰ ἔχη συντελεσθῆ ὁ διὰ τοῦ χαράγματος «αἰώνιος ὄλεθρος» ὅσων τὸ ἀποδεχθοῦν;
Ἐρωτήματα, στὰ ὁποῖα, νομίζω, θὰ ἔπρεπε νὰ εἴχατε ἀπαντήσει, πρὶν καταθορυβήσετε τοὺς πιστοὺς καὶ πρὶν ὑποβληθῆτε καὶ σεῖς, π. Σαράντη, σὲ «πρὸ καιροῦ» βάσανα οἰκονομικά, τὰ ὁποῖα πάντως ἀντιμετωπίζετε, ἐνῶ ἄλλοι πτωχότεροι ἡμῶν, μὴ δυνάμενοι νὰ τὰ ἀντιμετωπίσουν, μᾶλλον δὲν διερωτηθήκατε τί θὰ ἀπογίνουν…
Μετὰ τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ
Σπήλιος Ν. Παναγιωτόπουλος
Π.Ε.Ο. Πατρῶν–Ἀθηνῶν
ἀριθ. 38 – Ρίον Πατρῶν
Τ.Κ. 26504 (Ἅγιος Βασίλειος)
Κοινοποιεῖται:
α) Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον
β) «Ὀρθόδοξον Τύπον» Κάνιγγος 10 – Ἀθήνας
________________________________________________

Ἀπάντησις τοῦ π. Σαράντη Σαράντου εἰς τὴν ἐπιστολὴν τοῦ κ. Σπήλιου Παναγιωτοπούλου

 Μαρούσι 11-09-2010
Ἀγαπητέ κ. Σπήλιο Παναγιωτόπουλε,
Σᾶς εὐχαριστῶ, γιατί μέ τήν ὀλιγόλογη καί μεστή ἐπιστολή σας πρός τήν ἐλαχιστότητά μου, μοῦ δίνετε τήν εὐκαιρία νά συμπληρώσω καί νά διευκρινίσω κάποιες πλευρές τοῦ φλέγοντος θέματος "Κάρτα τοῦ Πολίτη".
Στήν ἔνδοξη πατρίδα μας διεξάγεται ἕνας φοβερός πόλεμος. Το ὑπέρογκο χρέος εἶναι ἡ δικαιολογία, ἡ πρόφαση, τό ἄλλοθι αὐτοῦ τοῦ πολέμου. Καταστρέφονται ὅλες οἱ ἀνθρώπινες συλλογικές συμβάσεις. Κόβονται μισθοί και ἐπιδόματα. Ἀπολύονται ἀπό τις ἐργασίες τους οἰκογενειάρχες, μένουν στούς δρόμους χωρίς ἀποδοχές, χωρίς ἀποζημιώσεις. Ἡ ἀνεργία θά φθάσει πάνω ἀπό τό 20%. Οἱ ὑπάλληλοι μέ πολλά χρόνια ὑπηρεσίας πανικόβλητοι ἀπό τό "ἀσφαλιστικό" σπεύδουν νά φύγουν ὅπως- ὅπως, γιά νά γλυτώσουν τά λίγα ψίχουλα σύνταξης, πού μέ πολυχρόνιο ἱδρῶτα καί αἷμα κατάφεραν να κατοχυρώσουν. Οἱ νέοι, προικισμένοι μέ περισσότερα ἤ λιγότερα προσόντα, μένουν ἄφωνοι και ἀπελπισμένοι, γιατί δέν βλέπουν πουθενά φῶς γιά πρόσληψή τους σέ κάποια θέση ἐργασίας. Και στούς μεγάλους καί στούς μικρούς δήμους τῆς χώρας μας ἀποκαρδιώνεσαι βλέποντας νά κλείνουν καταστήματα καί ἐπιχειρήσεις. Ἰδού οἱ τραγικές συνολικές συνέπειες αὐτῆς τῆς "οἰκονομικῆς κρίσης".
Ἡ τηλεόραση ἐξ ἄλλου, πού ὡς ἐπί τό πλεῖστον εἶναι ὁ ἄμβωνας τῆς Νέας Ἐποχῆς, με τίς καταθλιπτικές πληροφορίες πού ἀκατάπαυστα σπέρνει, ἐπιτείνει τήν κρίση τήν ὁποία, ὅπως φαίνεται, διαχειρίζεται τό ΔΝΤ μέ ὑποτακτικούς του τούς ντόπιους ἄρχοντές μας, παραλύοντας τή βούληση, τή δραστηριότητα καί τά ψυχοδυναμικά κάθε πολίτη. Ὁ πολίτης ἀντιμετωπίζεται ὡς ἐχθρός τοῦ κράτους καί καλεῖται νά σηκώσει ὅλο τό βάρος τῆς ἀποπληρωμῆς τοῦ ὑπέρογκου χρέους,
ἐνῷ ὅπως ἀντιλαμβανόμαστε εὔκολα ὅλοι, ὁ λαός δέν εἶναι ὁ βασικός ὑπαίτιος τῆς δημιουργίας αὐτοῦ τοῦ χρέους. Ὅλοι γνωρίζουμε τούς ἡγεμόνες τοῦ σφετερισμοῦ τοῦ γνωστοῦ καί ἀγνώστου ἐθνικοῦ μας πλούτου, τά ὑπολείμματα τοῦ ὁποίου σέ τιμή εὐκαιρίας σήμερα ἐκποιοῦνται.
Ἡ συνθήκη Σένγκεν κυρωμένη πιά ἀπʼ ὅλα τά πολιτισμένα κράτη, ὡς δημιούργημα μή χριστιανῶν συντακτῶν, θεωρεῖ ὅλους τους ἀνθρώπους ὕποπτους καί βάσει αὐτῆς, ὀφείλει κάθε πολίτης να ἀποδεικνύει τήν ἀθωότητά του. Ἐμεῖς, οἱ Ἕλληνες, ἤδη βρισκόμαστε κάτω ἀπό ξένη κατοχή. Μολονότι φιλότιμα πληρώνουμε χάριν τῆς πατρίδος μας, δέν ὑπάρχει ἄλλη προοπτική παρά μόνο οἱ πρωθυπουργικές ἐξαγγελίες, ὅτι χρειαζόμαστε μιά παγκόσμια κυβέρνηση. Τελικός στόχος τῆς τρόϊκας καί τῶν ἡμεδαπῶν συνεργατῶν της εἶναι, ὅπως φαίνεται, νά μᾶς ὁδηγήσουν στήν πτώχευση. 

Ἀναγκαστικά μετά ἀπό αὐτήν εὐκολότατα μποροῦμε νά συρθοῦμε στο παγκόσμιο "ἀντίχριστο" κράτος.
Ἔχετε λοιπόν τήν ἄποψη, ὅτι ἡ δική μου ἐπιστολή πρός τό Μακαριώτατο προκαλεῖ ἀνησυχία και ἀναστάτωση στό σῶμα τῶν πιστῶν; Μήπως εἶσθε ὑπερβολικός στις ἐκτιμήσεις σας; Ὁ πολίτης πολεμεῖται πανταχόθεν καί μιά ἐπιστολή ἑνός ἱερέως δημιουργεῖ ἐνόχληση;


2. Μᾶλλον θά ἔπρεπε νά χαρεῖτε, γιατί ὄχι μόνο ἡ ἐλαχιστότητά μου, ἀλλά καί ἄλλοι, ὅπως παρακολουθεῖτε, ὑπεύθυνοι ποιμένες, πνευματικοί πατέρες, δέν καθεύδουν ἀλλά ἐνημερώνουν τό λαό τοῦ Θεοῦ ὅτι, μετά ἀπό τήν οἰκονομική φυλακή, πού οἱ ἄρχοντές μας μᾶς κατασκευάζουν, ἔρχεται ἡ πιό φρικτή φυλακή, ἡ ἠλεκτρονική φυλακή. Ἐμεῖς κ. Παναγιωτόπουλε, ἔχουμε βασισθεῖ στίς πληροφορίες ἀπό δημόσιες δηλώσεις τοῦ κ. πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας, ὑπουργῶν και ἄλλων ὑπευθύνων ὑπαλλήλων τῆς πολιτείας. Δέν ἔχουμε καταγράψει κάτι πιό φουσκωμένο ἀπʼ ὅ,τι ἐξαγγέλλεται, δηλαδή ἠλεκτρονική κάρτα μέ ὑπερσύγχρονο τσίπ.


3. Ὅσον ἀφορᾷ στά www πού χρησιμοποιοῦμε στό διαδίκτυο πρέπει νά κάνουμε γνωστό, ὅτι ἀποτελοῦν τά ἀρχικά γράμματα τῶν παρακάτω λέξεων World wide web (Παγκόσμιο ἐκτεταμένο δίκτυο). Ἑπομένως, ὅσα γράφετε στήν ἐπιστολή σας πού δημοσιεύτηκε στο φύλλο 1844 στή σελίδα 7, τῆς 10ης Σεπτεμβρίου 2010, δέν ἰσχύουν. Ἀποταθήκαμε σέ καθηγητή τοῦ Πανεπιστημίου τῆς πληροφορικῆς, ὁ ὁποῖος ὑπεύθυνα μᾶς ἐνημέρωσε γιά τήν ἑρμηνεία τῶν www.


4. Ἡ "Κάρτα τοῦ Πολίτη" θά μᾶς ἐπιβληθεῖ διά νόμου, θά πληρώσουμε 5€ καί θά ὑπογράψουμε γιά την παραλαβή της. Πλέον αὐτό πού μᾶς ἔχει ἀπομείνει σάν προσωπική μας ἐπιλογή εἶναι νά ποῦμε τό ναί καί, ὄχι τό ὄχι, καί νά πληρώσουμε μάλιστα καί νά ὑπογράψουμε. Κατά μείζονα λόγῳ λοιπόν δεν ἐπιθυμοῦμε νά ἔχουμε ὡς ταυτότητα, ὡς τό κυριότερο προσωπικό ἔγγραφο, τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη. Δέν θά εἶναι πιά μόνο ἔγγραφο πού θά μᾶς ταυτοποιεῖ, ἀλλά σύστημα πού σέ δευτερόλεπτα χρόνου θα γνωστοποιεῖ ὁλόκληρο τό προφίλ μας στόν ὁποιονδήποτε διακριτικό ἤ ἀδιάκριτο χρήστη, πού θά ἔχει τη δυνατότητα πρόσβασης στή κάρτα μας. 

Καί ἐφόσον πλέον ὁ πολίτης - ἐννοοῦμε ἰδιαίτερα τόν ἕλληνα πολίτη – θεωρεῖται καί ἀντιμετωπίζεται ἀπό τώρα ὡς ἐχθρός τοῦ κράτους, φανταστεῖτε τί θά συμβεῖ στη ζωή τοῦ καθενός μας, τί ἐμπόδια καί δυσκολίες ἀνυπέρβλητες θα ἀντιμετωπίζει, ὅταν ὁποισδήποτε ἁρμόδιος ἤ μή θά ἔχει, ἄν ὄχι εὔκολη, πάντως πρόσβαση στά εὐαίσθητα δεδομένα μας, πού θά εἶναι κατά χιλιάδες καταχωρημένα στο ὑπερσύγχρονο μικροτσίπ. 
Ὅλες οἱ δημόσιες ὑπηρεσίες και οἱ μεγάλοι ἰδιωτικοί φορεῖς, τράπεζες, ἐπιχειρήσεις κτλ., θά εἶναι ἐφοδιασμένοι μέ τά κατάλληλα ψηφιακά μηχανήματα πού θά διαγιγνώσκουν τό προφίλ μας, θά προσθέτουν ἤ θά ἀφαιροῦν προσωπικά δεδομένα. Ὁ ἁπλός πολίτης πού σταδιακά θά καθίσταται ὅλο καί πιο φτωχός καί ἀνήμπορος, μᾶλλον δέν θά καταφέρει νά ἔχει, νά χειρίζεται καί νά μαθαίνει τά προστιθέμενα ἤ ἀφαιρούμενα ἑκάστοτε προσωπικά του δεδομένα.
Ἑπομένως, ἀφοῦ ἡ Κάρτα του Πολίτη θά εἶναι ἕνα μικρό μέν, ἀλλά μέ πολύ μεγάλη χωρητικότητα κομπιουτεράκι, ἀσφαλῶς θα εἶναι on line συνδεδεμένο μέ ὁλόκληρη τήν ἠλεκτρονική διακυβέρνηση, πού προσδοκᾷ ἤ ἐπιθυμεῖ, ἤ διαπραγματεύεται ὁ πρωθυπουργός μας νά γίνει καί παγκόσμια. Ἐφόσον οἱ ὑπολογιστές ἀνά την οἰκουμένη λειτουργοῦν on line και λειτουργοῦν μέ τό 666 καί τά ἀτομικά μας τσιπάκια κομπιουτεράκια θά ἔχουν ρυθμισθεῖ γιά νά ἀνοίγουν, νά λειτουργοῦν καί νά διασυνδέονται on line μέ ὅλο τό σύστημα τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης, ὥστε νά εἶναι καί αὐτά λειτουργικά.
Ὅλα τά προϊόντα πού ἀγοράζαμε μέχρι σήμερα εἶχαν πάνω τους τό bar code μέ τό 666 πρᾶγμα πού ἔγινε ἀνεκτό ἀπό τήν κοινή συνείδηση τῶν πιστῶν ἤ διότι δέν γνώριζαν ἀρχῆθεν τήν ψηφιακή γλῶσσα - ὅλοι μας δέν γνωρίζαμε τίποτα ἀπʼ αὐτά - ἤ δέν δίναμε σημασία ὡς ἐπί μέρους σφραγίσματα. Μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου ὅμως καί τήν ἐκμάθηση τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας γίναμε πιο εὐαίσθητοι καί κατανοοῦμε πιά, ποιό εἶναι τό μερικό καί ποιό ἁπλοϊκό καί ποιό εἶναι τό γενικό καί ἐπικίνδυνο.
Ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη δίνει τή δυνατότητα νά ἔχει πρόσβαση ὁ πολίτης σέ ὁλόκληρη τήν καθημερινή τρέχουσα ἐνδοκοσμική ζωή, κίνηση καί δραστηριότητα. Ἐάν δεν τήν ἔχει ὁ πολίτης, ἀποκλείεται ἀπό ὁλόκληρο τό φάσμα τῆς ζωῆς.
Ὁ πειράζων Διάβολος εἶχε το θράσος καί τήν ἀνοησία μαζί νά πεῖ στόν Κύριο: "Δώσω σοι πάντα, ἐάν πεσών προσκυνήσῃς μοι". Τό αὐτό ἑτοιμάζει σέ κάθε ἄνθρωπο, πιστό καί μή. Μπές μέσα στήν ἠλεκτρονική φυλακή, καί θά ἔχεις τά πάντα. Μποροῦμε νά τόν ἐμπιστευθοῦμε;
Τελειώνοντας πρέπει νά ξεκαθαρίσουμε τά πράγματα μέσα μας. Αὐτό πού ζητάει ἀπό ἐμᾶς ἡ Νέα Ἐποχή, εἶναι ἡ προσωπική μας ὁλοκληρωτική συγκατάθεση μέ την ὑπογραφή μας καί μέ τή συμβολική πληρωμή τῶν 5€.

Ἐλάχιστος ἐν πρεσβυτέροις
Ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος
ἐφημέριος Ἱ. Ν. Κοιμήσεως
Θεοτόκου Ἀμαρουσίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου